zaterdag 29 augustus 2009

Theatervoorstelling ‘Calvijn op bezoek’


Wilt u weten wie Calvijn was, wat hem dreef en wat zijn gedachtegoed ons nu nog te vertellen heeft? Theatermakers en theologen Kees Postumus en Ferdinand Borger verdiepten zich in leven en werk van Calvijn en schreven en spelen de theatervoorstelling 'Calvijn op bezoek'.

In de voorstelling laten zij de toeschouwers kennismaken met Calvijn op zeven bijzondere momenten in zijn leven. Momenten waarop iets op het spel staat. Calvijn vertelt over de plaats waar hij zich bevindt, blikt terug en kijkt vooruit. Feiten, overwegingen en gevoelens passeren de revue. Zo deelt hij met de luisteraars wat hem bezighield en dreef. Soms is dat uiterst actueel, en daagt Calvijn ons met zijn gedachten en overwegingen uit om na te denken over vragen van geloof en leven, die ons ook vandaag bezighouden.

Ook voor wie minder vertrouwd is met geloof en kerk is de voorstelling interessant. Want wie is die man wiens naam nog steeds te pas en te onpas wordt gebruikt als weer eens wordt gezegd dat Nederland een calvinistisch landje is, aan wie woorden als zuinig, hard werken en 'doe maar gewoon' worden toegeschreven?

U bent van harte uitgenodigd om dat te komen ontdekken. De Protestantse Gemeente Hoofddorp organiseert de theatervoorstelling 'Calvijn op bezoek' op zaterdag 12 september om 20.15 uur in de Marktpleinkerk, Marktplein te Hoofddorp. Het Marktplein is het plein bij de Hódmezővásárhely-fontein, het kruispunt van Hoofdweg en Kruisweg.

De theatervoorstelling in Hoofddorp wordt gespeeld door de Kees Posthumus. Na de voorstelling is er gelegenheid met de auteur/acteur van gedachten te wisselen.

Toegang vrij; vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten